Op een koud en winderig sportpark Meinga werd op 22 juni een afdelingsfederatie wedstrijd voor de jongens, meisjes en schooljongens verkaatst. De prijzen werden aangeboden door Meesterschilders Friesland. Helaas stonden er maar enkele verenigingen op de lijst in alle categorieën. Ondanks dat werden er toch een aantal spannende partijen gekaatst onder leiding van scheidsrechter Thomas Kuipers. Alle lijnen waren goed bezet door de vele Grouster vrijwilligers en ook in de kantine werden goede zaken gedaan. De prijswinnaars waren als volgt:

Schooljongens

1e prijs: LKC met Rein Breuker en Otte Algra

2e prijs: Reduzum met Leon Sjoerdsma, Simon Sjouke Zijlstra en Jitse Miedema

IMG-20180623-WA0014  IMG-20180623-WA0015

Meisjes

1e prijs: Grou met Marije, Jitske en Rixt

IMG-20180623-WA0016

Jongens:

1e prijs: Reduzum met Melle Fopma, Jesper Tolsma en Johannes Gerben Brinksma

2e prijs: Grou met Tjardi en Jorrit

20180622_202137