Op woensdagavond 7 maart vond de traditionele voorjaarsvergadering van KV it Wetterlân plaats. Tijdens deze matig bezochte vergadering namen we afscheid van een aantal zeer gewaardeerde vrijwilligers.

Zo werden Anja de Jong, Ant Altenburg (niet aanwezig) en Sieta Menger (niet aanwezig)  in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet voor onze kaatsvereniging.

Anja Bedankt

Ook Janna Hiemstra nam officieel afscheid van het bestuur. Hoewel ze al een aantal maanden niet meer officieel in het bestuur zat, heeft ze wel alle penningmeesterstaken op zich genomen en was ze altijd aanwezig tijdens de bestuursvergaderingen. Ook heeft ze haar opvolger, Peter Buwalda ingewerkt. Janna heeft ruim 11 jaar in het bestuur gezeten, eerst als algemeen bestuurslid en de laatste jaren, van 2013 tot woensdag 7 maart 2018, is Janna penningmeester geweest.

Janna bedankt

Tenslotte namen we afscheid van onze voorzitter Wim Nieuwland. Wim heeft maar liefst 13 jaar in het bestuur gezeten, waarvan de laatste 8 jaar als voorzitter. Wim was zeer betrokken bij onze kaatsvereniging en is vaak op de club te vinden ook als actief kaatser. Tijdens de vergadering gaven de aanwezigen, een zichtbaar geëmotioneerde Wim, een groot applaus voor al zijn bewezen diensten! Wim bedankt! Helaas hebben we nog geen opvolger kunnen vinden, maar de overige bestuursleden gaan verder met hun zoektocht naar een goede vervanger.

Wim bedankt  wim bedankt1

Velen waarvan we afscheid hebben genomen hebben aangegeven zich óók in de toekomst verdienstelijk te willen maken voor onze mooie kaatsvereniging. Bedankt daarvoor!

Alle aanwezigen werden goed verzorgd door Elly Annema en haar dochter die de kantinedienst voor hun rekening namen.