Vanavond werd er in Easterein de Keatsoff verkaatst. 4 parturen mochten onderling uitmaken wie als 12e partuur aan de PC mag deelnemen. Aluca won met haar maten Serena en Lobke in de 1e omloop van het partuur Wybrig Bakker, Hiske Zeinstra en Fiera de Vries met 5-5 6-0. Daarna wachtte in de finale het partuur van Simone Kootstra, Anke Winkel en Hester Zijlstra. De wedstrijd werd makkelijk gewonnen met 5-1 6-2. Aluca heeft zich hiermee met haar maten geplaatst voor de Frouljus PC op woensdag 21 augustus in Weidum. Van harte gefeliciteerd!

De Frouljus PC begint om 11.00 uur. Net stinne, derhinne!!

20190815_192935