Bestuur en commissies

Welkom op de website van k.v. It Wetterlân Grou.

Op deze site treft u uitslagen, foto’s, nieuwsfeiten en andere wetenswaardigheden van onze kaatsvereniging aan. U kunt hiervoor de navigatieknoppen gebruiken.  

De vereniging, die is opgericht in 1952, kaatst sinds een groot aantal jaren op het veld aan de A32 op sportcomplex Meinga.

Ondanks het feit dat Grou niet midden in het kaatsgebied ligt weet de vereniging haar goed te profileren op en rond de kaatsvelden. It Wetterlân is een bloeiende vereniging met een actief bestuur, jeugdcommissie en talrijke vrijwilligers. Samen zorgen we er elk jaar weer voor dat er volop gekaatst kan worden. Ieder jaar organiseert de vereniging talrijke wedstrijden voor al haar leden, daarnaast worden ook KNKB en federatiewedstrijden georganiseerd. Op onze website vindt u onder de link “agenda” alle wedstrijden. In de wintermaanden zijn er voor de jeugd zaaltrainingen en wordt er door de seniorenleden Wallball (muurkaatsen) beoefend.

Het kaatsseizoen duurt van half april t/m half september. Het seizoen wordt jaarlijks afgesloten met de Merkepartij waar traditioneel veel kaatsers aan deelnemen.

Namens It Wetterlân wensen wij u veel leesplezier en nodigen we u van harte uit om eens langs te komen op ons kaatsveld.

K.V. It Wetterlân

 

Bestuur k.v. It Wetterlân

Voorzitter Vacant
Secretaris Wiesje Bijlsma 622143
Penningmeester Peter Buwalda
Algemeen lid Douwe de Vries
Algemeen lid Nynke Terra
Algemeen lid Jeroen Bodde

 

Route kaatsveld k.v. It Wetterlân

Neem op de eerste rotonde (1), bij binnenkomst Grou vanaf de snelweg, de eerste afslag rechts (Tjallinga) en ga direct weer rechts (2). Na 350 m bent u gearriveerd (3) op het parkeerterrein van het Kaatsveld Meinga.

Sportcomplex Meinga, Burstumerdyk 4, 9001 ZC GROU, 0566-622414

 

Lidmaatschap / donateur / contributie per jaar

Het aan- of afmelden als lid of als donateur moet je doen bij Rudolph Kamsma via email adres ledenadministratie1@wetterlan.nl.
De contributie kan alleen met automatische incasso worden betaald. De contributie per jaar is  als volgt:

  • Jeugd tot en met 16 jaar € 20,00
  • Senioren vanaf 17 jaar € 40,00
  • Donateurs € 8,00
  • Familiecontributie € 80,00

Adreswijziging

Ook voor alle andere wijzigingen zoals adreswijziging, email- en telefoonnummerwijzigingen kunt u terecht op dit emailadres.

 

Commissies

Jeugdcommissie Carla Dijkstra
Geke Bosma
Baukje de Wal
Nolke Bergstra
Willem de Vries
Tjeerd de Groot
Jelly Miedema
Wedstrijdsecretaris Durk Oosterman
Technische zaken Gerrit C. Bijlsma
Jan Bouma
Thomas Kuipers
Veldleggers jeugd Ytzen Wassenaar
Jan Hylkema
Eeltje Mulder
Jelte Annema
Hepke Hiemstra
Pier Minnema
Catharinus Helfrich
Jentsje Hofstra
Kantine Jelte en Elly Annema
Lyts komitee balsponsors Jelte Annema
Siep van der Meer
Ytzen Wassenaar
Anne Jan de Boer
Johannes Kalsbeek
Merke verloting Neentske Hoekstra
Jeltsje Gerritsen
Klaske Sikkema
Kransen Sissy de Vries
Straatkaatsen Arjen Andringa
Janny Hylkema
Sponsors commissie Thijs Visser
Alberto Kinderman
 Wietze Hooijenga
Redactie Keatswizer Wim Nieuwland (eindredactie)
Geke Bosma
Gerlien Stremler
Jitcia Tamminga
Sectie Meinga Wiesje Bijlsma- van der Berg
Sectie zaalsporten Arjen Andringa
Ledenadministratie/contributie Rudolph Kamsma
Veldleggen/klusjescommissie  

 

 

 

Ytzen Wassenaar
Douwe de Vries
Jelte Annema
Johannes Kalsbeek
Piet Andringa
Durk Oosterman
Arjen Andringa

 

 

_mg_9910