Bestuur en commissies

Welkom op de website van k.v. It Wetterlân Grou.

Op deze site treft u uitslagen, foto’s, nieuwsfeiten en andere wetenswaardigheden van onze kaatsvereniging aan. U kunt hiervoor de navigatieknoppen gebruiken.  

De vereniging, die is opgericht in 1952, kaatst sinds een groot aantal jaren op het veld aan de A32 op sportcomplex Meinga.

Ondanks het feit dat Grou niet midden in het kaatsgebied ligt weet de vereniging haar goed te profileren op en rond de kaatsvelden. It Wetterlân is een bloeiende vereniging met een actief bestuur, jeugdcommissie en talrijke vrijwilligers. Samen zorgen we er elk jaar weer voor dat er volop gekaatst kan worden. Ieder jaar organiseert de vereniging talrijke wedstrijden voor al haar leden, daarnaast worden ook KNKB en federatiewedstrijden georganiseerd. Op onze website vindt u onder de link “agenda” alle wedstrijden. In de wintermaanden zijn er voor de jeugd zaaltrainingen en wordt er door de seniorenleden Wallball (muurkaatsen) beoefend.

Het kaatsseizoen duurt van half april t/m half september. Het seizoen wordt jaarlijks afgesloten met de Merkepartij waar traditioneel veel kaatsers aan deelnemen.

Namens It Wetterlân wensen wij u veel leesplezier en nodigen we u van harte uit om eens langs te komen op ons kaatsveld.

K.V. It Wetterlân

 

Bestuur k.v. It Wetterlân

Voorzitter Vacant
Secretaris Vacant
Penningmeester Peter Buwalda
Algemeen lid Vacant
Algemeen lid Vacant
Algemeen lid Jeroen Bodde

 

Route kaatsveld k.v. It Wetterlân

Neem op de eerste rotonde (1), bij binnenkomst Grou vanaf de snelweg, de eerste afslag rechts (Tjallinga) en ga direct weer rechts (2). Na 350 m bent u gearriveerd (3) op het parkeerterrein van het Kaatsveld Meinga.

Sportcomplex Meinga, Burstumerdyk 4, 9001 ZC GROU, 0566-622414

 

Lidmaatschap / donateur / contributie per jaar

Het aan- of afmelden als lid of als donateur moet je doen bij Rudolph Kamsma via email adres ledenadministratie1@wetterlan.nl.
De contributie kan alleen met automatische incasso worden betaald. De contributie per jaar is  als volgt:

  • Jeugd tot en met 16 jaar € 20,00
  • Senioren vanaf 17 jaar € 40,00
  • Donateurs € 8,00
  • Familiecontributie € 80,00

Adreswijziging

Ook voor alle andere wijzigingen zoals adreswijziging, email- en telefoonnummerwijzigingen kunt u terecht op dit emailadres.

 

Commissies

Jeugdcommissie Nolke Bergstra
Tjeerd de Groot
Geartsje Hellinga
Fenna Hoekstra
Fons van Steen
Marije de Vries
Willem de Vries
Baukje de Wal
Wedstrijdsecretaris Vacant
Technische zaken Alle Jan Anema
Wim Nieuwland
Bote Yntema
Veldleggers jeugd Jelte Annema
Catharinus Helfrich
Hepke Hiemstra
Jan Hylkema
Pier Minnema
Eeltje Mulder
Ytzen Wassenaar
 Jentsje Hofstra
Kantine Jelte en Elly Annema
Lyts komitee balsponsors Jelte Annema
Anne Jan de Boer
Johannes Kalsbeek
Siep van der Meer
Ytzen Wassenaar
Merke verloting Sara Heuzinkveld
Neentske Hoekstra
Klaske Sikkema
Kransen Sissy de Vries
Sponsor commissie Wietze Hooijenga
Alberto Kinderman
Thys Visser
 Janna Hiemstra
Redactie Keatswizer Geke Bosma
Gerlien Stremler
Marije de Vries
 Distributie keatswizer Jelte Annema
Sectie Meinga Vacant
Sectie zaalsporten Arjen Andringa
Ledenadministratie/contributie Rudolph Kamsma
Veldleggen/klusjescommissie  

 

 

 

Arjen Andringa, Jelte Annema, Klaas Berkepas, Anne Jan de Boer, Johannes Kalsbeek, Thomas Kuipers, Wim Nieuwland en Ytzen Wassenaar

 

 

 

 

 

_mg_9910