Gedragscode Kaatsvereniging It Wetterlân te Grou                                            Grou, maart 2015

 

De kaatsbond KNKB heeft voor de kaatsers en voor alle andere betrokkenen bij het kaatsen zoals trainers, coaches, begeleiders, ouders, supporters, scheidsrechters en bestuurders (spel)regels opgesteld hoe we binnen en buiten het veld met elkaar omgaan. Dit heeft te maken met waarden en normen en zeker ook met fair play. De KNKB heeft daarom een gedragscode opgesteld met de volgende onderwerpen:

 

 1. de 25 gouden regels
 2. gedragscode sporters
 3. gedragscode ouders/verzorgers
 4. gedragscode trainers/leiders
 5. toeschouwers
 6. alcohol, tabak en drugs
 7. sancties
 8. seksuele intimidatie

 

Deze gedragscode is op de site van de KNKB, www.knkb.nl terug te vinden. Wij, Kaatsvereniging It Wetterlân, onderschrijven deze gedragscode en willen dat iedereen zich conform deze gedragscode gaat gedragen en handelen. Ook onze jeugdcommissie heeft in het verleden al een gedragscode opgesteld voor jeugdleden en ouders. De belangrijkste regels uit beide gedragscodes willen wij als vereniging graag benadrukken en onder de aandacht van alle betrokkenen brengen.

 

 • Als speler ben je een voorbeeld voor anderen
 • Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak
 • Geen alcohol op het veld tijdens KNKB-, Federatie- of ledenwedstrijden. Ook niet in de kleedkamer
 • Drugs zijn uit den boze
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue / sportkleding
 • Zowel in als buiten het veld heb je geen onbehoorlijk taalgebruik en vloek je niet
 • Je beledigt niemand
 • Je hebt respect voor de tegenstander en vernedert niemand in woord of gebaar
 • Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk, fysiek contact met tegen- en medestanders wordt vermeden
 • Veroordeel elk gebruik van geweld
 • Je accepteert het gezag van de leiding, bestuur, coach en trainer
 • Je bent zuinig op de spullen van de vereniging
 • Je houdt de kleedkamers netjes
 • Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden
 • Je meldt je tijdig af als je verhinderd bent
 • Je gedraagt je bij (uit)wedstrijden als gast
 • Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden dienen bereid te zijn om naar vermogen verenigingstaken te verrichten
 • Eerlijke en onpartijdige besluitvorming door scheidsrechters en keurmeesters

 

De KNKB beschikt over een vertrouwenscontactpersoon te weten mevrouw J. Gietema. Kaatsvereniging It Wetterlân kan, indien nodig, een beroep op haar doen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers eisen wij voor bestuur, jeugdcommissie en de vaste trainers. Dit ondanks dat op het kaatsveld altijd meerdere trainers aanwezig zijn en er altijd een bestuurslid of iemand van de jeugdcommissie aanwezig is. We kiezen voor de zekere, veilige weg.

 

Het bestuur