Gedragsregels KV it Wetterlân

14 maart 2020

 

De kaatsbond KNKB heeft voor de kaatsers en voor alle andere betrokkenen bij het kaatsen zoals trainers, coaches, begeleiders, ouders, supporters, scheidsrechters en bestuurders (spel)regels opgesteld hoe we binnen en buiten het veld met elkaar omgaan. Dit heeft te maken met waarden en normen en zeker ook met fair play. De KNKB heeft daarom een gedragscode opgesteld met de volgende onderwerpen:

“de 20 gouden regels”

 1. Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
 2. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak.
 3. Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer.
 4. Drugs zijn uit den boze.
 5. Tijdens wedstrijden draag je de officiële wedstrijdkleding.
 6. Zowel in als buiten het veld vloek je niet.
 7. Je beledigt niemand.
 8. Anderen worden hierop zo nodig aangesproken.
 9. Je hebt respect voor de tegenstander.
 10. Je vernedert niemand in woord of gebaar.
 11. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter en keurmeesters.
 12. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
 13. Je houdt de kleedkamer netjes.
 14. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.
 15. We praten met elkaar en niet over elkaar.
 16. Eerlijke en onpartijdige besluitvorming.
 17. Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen.
 18. Openheid en eerlijkheid staan voorop.
 19. Klantgerichte houding.
 20. Naleving verenigingsregels.

Klik hier om de gedragscode van de KNKB te bekijken. Wij, Kaatsvereniging It Wetterlân, onderschrijven deze gedragscode en willen dat iedereen zich conform deze gedragscode gaat gedragen en handelen. De belangrijkste regels uit beide gedragscodes willen wij als vereniging graag benadrukken en onder de aandacht van alle betrokkenen brengen.

 • Als speler ben je een voorbeeld voor anderen
 • Op het kaatsveld geldt een niet rokersbeleid
 • Geen alcohol op het veld tijdens KNKB-, Federatie- of ledenwedstrijden. Ook niet in de kleedkamer
 • Drugs zijn uit den boze
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue / sportkleding
 • Zowel in als buiten het veld heb je geen onbehoorlijk taalgebruik en vloek je niet
 • Je beledigt niemand
 • Je hebt respect voor de tegenstander en vernedert niemand in woord of gebaar
 • Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk, fysiek contact met tegen- en medestanders wordt vermeden
 • Veroordeel elk gebruik van geweld
 • Je accepteert het gezag van de leiding, bestuur, coach en trainer
 • Je bent zuinig op de spullen van de vereniging
 • Je houdt de kleedkamers netjes
 • Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden
 • Je meld je tijdig af als je verhinderd bent
 • Je gedraagt je bij (uit)wedstrijden als gast
 • Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden dienen bereid te zijn om naar vermogen verenigingstaken te verrichten
 • Eerlijke en onpartijdige besluitvorming door scheidsrechters en keurmeesters

 

Vertrouwenspersoon

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een leider of bestuurslid. In een enkel geval blijkt dat deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen zou een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon de helpende hand kunnen bieden. Als vereniging kunnen we een beroep doen op de vertrouwenspersoon van  de KNKB. De KNKB beschikt over een vertrouwenscontactpersoon te weten:

De heer F.C. Nijman

Email:  fcnijman@hotmail.com

Telefoon 0517-532073

 

Gedragscode jeugdleden

Om er voor te zorgen dat iedereen met plezier op het kaatsveld is, hebben we voor onze jeugdleden een aantal aanvullende gedragsregels opgesteld. Natuurlijk vragen we je niet om deze regels uit je hoofd te leren, want ze spreken over het algemeen voor zich. Mocht je je niet houden aan de regels dan kunnen de trainers in overleg met de Jeugdcommissie beslissen om je bijvoorbeeld een week niet toe te laten tot een training. We gaan er natuurlijk vanuit dat dit helemaal niet aan de orde zal zijn!

We houden ons aan de volgende regels:

– Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden;

– Iemand uitschelden en/of beledigen doe je niet;

– Wees positief, ook in mindere tijden;

– We praten met elkaar en vooral niet over elkaar;

– Denk om je taalgebruik, zowel in als buiten het veld vloek je niet;

– Je bent zuinig op de spullen van de vereniging;

– Je respecteert de tegenstander;

– Je accepteert het gezag van de trainer/trainster en/of scheidsrechter/keurmeester;

– Je loopt niet weg voor een ‘klusje’, gezamenlijk opruimen hoort er nu eenmaal bij.