Spelregels merkekaatsen;

–  De kaats(t)ers zijn (oud) Grousters;
–  De kaats(t)ers zijn (oud) leden;
–  Leden mogen vanaf 14 jaar deelnemen;

–  Niet leden/ (oud) Grousters mogen vanaf 16 jaar deelnemen;

–  Mensen die werkzaam zijn in Grou of op een andere wijze een link met Grou hebben zijn uitgesloten van deelname.
N.B. Donateurs zijn geen (oud)leden.

Bij de zachte bal wedstrijd wordt zonder handschoen gekaatst.

We doen een beroep op iedereen om zuiver met deze regels om te gaan. Parturen die niet aan de voorwaarden van opgave voldoen, worden benaderd om het partuur te wijzigen dan wel uitgesloten van deelname. We verwachten hiermee de onduidelijkheid die er bestaat over de samenstelling van de parturen weg te nemen.

Mocht je toch nog twijfels hebben dan kun je natuurlijk altijd iemand van het bestuur raadplegen.

Met sportieve groet,

Bestuur it Wetterlân