Op de laatste ledenvergadering is afgesproken om met een nieuw voorstel voor onze contributie te komen. Hierbij is gelet op de prijsstijgingen waar wij als vereniging ook niet aan ontkomen. Daarnaast hebben we gekeken naar de bijdrage die we moeten geven per lid aan de KNKB. En uiteraard hebben we getracht om evenwicht te vinden in de begroting van het komend jaar. We zijn een gezonde vereniging, maar willen dat ook graag blijven. Het voorstel wordt behandeld in een extra ledenvergadering, waar we jou voor uitnodigen.

Wanneer: Woensdag 10 mei 2023
Tijdstip: 20:30 uur (na het competitiekaatsen)
Waar: Kantine Meinga

Voorstel contributie, klik hier.