Het Grouster partuur Arjen Andringa, Duko Harkema en Alle Jan Anema hebben zaterdag 15 juli toch wel verrassend het Nederlands Kampioenschap 35+ gewonnen. In de eerste omloop tegen Sexbierum liepen de Grouster heren zo door de partij heen, dit gaf de telegraaf met 5-0 6-0 ook aan. In tweede omloop kwam Grou het sterke Minnertsga tegen met Chris en Jacob Wassenaar en Klaas Anne Terpstra. Na een spel achterstand kwamen de Grousters wat beter in de partij en door degelijk spel kwamen de Grousters met 5-3 voor, waar op 5-4 de partij gewonnen werd.

 

De halve finale wachtte Morra-Lioessens, met ook drie goede en degelijke kaatsers. Een “drege” partij werd dit en het leek als de Grousters meer moesten werken dan kaatsen maar op 5-4 kon de partij naar zich toegetrokken worden. De finale was bereikt. Hier kwam Grou het sterke partuur van Easterlittens tegen, het thuisspelend partuur. Jan Jelle Rodenhuis, Joghum Bouma en Pier Piersma namen brutaal een 2-0 voorsprong en bleven de hele wedstrijd ook voorsprong houden tot 4-4. Grou nam brutaal een 5-4 6-2 voorsprong maar kon de partij niet uitmaken en het werd ook nog 5-5. Op 5-5 6-4 kon Alle Jan Anema de kaats behouden na een prima opslag en zo gingen de kransen toch wel verdiend naar Grou toe en kon It Wetterlân een titel bijschrijven.