Archief

Hier vind u het archief van k.v. ‘It Wetterlan Grou’.

nk-dames-2004

Eregalerij k.v. It Wetterlan

Erebord k.v. It Wetterlan 1952 – heden

1966 Bondspartij 10. Addie de Jong Jan Hylkema Marius Delgrosso
1970 Jongensbond 2. Jaap Wapstra Sjoerd v/d Leij Wim Wapstra
1970 Freule 2. Jaap Wapstra Sjoerd v/d Leij Wim Wapstra
1971 Jongensbond 3. Jaap Wapstra Jan Drewes Achenbach Jan Wapstra
1973 Jong Nederland 4. Jaap Wapstra Jan Drewes Achenbach Wim Wapstra
1976 Jong Nederland 6. Jaap Wapstra Jan Drewes Achenbach Pyt Achenbach
1985 Bondspartij 3. Sake Saakstra Jan Hylkema Dirk J. Wiersma
1985 Schooljongens bond 5. Hielke Hylkema Sjoerd Bouma Gerrit Groen
1988 Jongensbond 3. Sjoerd Bouma Robert Bouma Gerrit Groen
1988 Schoolmeisjes bond 3. Margje Hylkema Gerrie Saakstra Janny Castelein
1989 Jongensbond 1. Robert Bouma Gerrit Groen Hielke Hylkema
1989 Freule 2. Robert Bouma Gerrit Groen Hielke Hylkema
1990 Jong Nederland 5. Robert Bouma Gerrit Groen Hielke Hylkema
1994 Jong Nederland 4. Gerrit Groen Hielke Hylkema Siep Hylkema
1999 Damesbond 4. Monique Stelwagen Wiesje v/d Berg Debora Oosterman
2000 NK Dames 1. Monique Stelwagen Wiesje v/d Berg Debora Oosterman
2001 NK Dames 4. Monique Stelwagen Wiesje v/d Berg Debora Oosterman
2002 NK Pupillen Jongens 2. Niels Heitbrink Jorrit de Groot Hessel Vroom
2003 NK Dames 1. Monique Stelwagen Wiesje v/d Berg Debora Oosterman
2004 NK Dames 1. Monique Stelwagen Wiesje v/d Berg Debora Oosterman
2006 NK Jongens 3. Jan Brandt Wiersma Jorrit de Groot Niels Heitbrink
2006 Freule 3. Jan Brandt Wiersma Jorrit de Groot Niels Heitbrink
2009 NK Pupillen Jongens 3. Roy v/d Berg Maurice Paassen Dirjan Bouma
2010 NK Schooljongens 4. Roy v/d Berg Shermon Daal Dirjan Bouma
2010 NK Meisjes 3. Janne Heida Marte Altenburg Nynke Sinnema
2010 Ald Meiers 1. Renske Kalsbeek Marte Altenburg Nynke Sinnema
2011 NK Dames 2. Nynke Sinnema Debora Oosterman Afke Hijlkema
2013 NK Schoolmeisjes 2. Rixt Hooijenga Ymkje Yntema Aluca Bouma
2013 NK Schooljongens 2. Jesse de Jong Mike v/d Berg Thomas Miedema
2013 NK Pupillen Jongens 3. Tjardi Hoeksma Stan v/d Berg Werner Veenstra
2014 NK Jongens 4. Roy v/d Berg Dirjan Bouma Thomas Miedema
2014 NK Dames 3. Nynke Sinnema Nynke Andringa Marte Altenburg
2014 FB Oranjewoud Cup 2. Martijn Olijnsma Alle Jan Anema Nolke Bergstra
2015 NK Senioren 3. Martijn Olijnsma Alle Jan Anema Dirjan Bouma
2016 NK Senioren 2. Martijn Olijnsma Alle Jan Anema Dirjan Bouma

Ere galerij 1e klas afdeling

 

Winnaars heren 1e klas afdeling te Grou
1979 Bolsward S. van der Woude Th. Bartsma A. Bootsma 23 partuur
1980 St. Jacob L. Bierma L.Leeuwen G. Tempel 40 partuur
1981 Vrouwenparochie Tj. De Groot D.J. Wiersma J. Meerstra 31 partuur
1982 afgelast langdurige regenval 38 partuur
1983 Wommels C. Punter E. Heins J. Hovenga 36 partuur
1984 Bolsward A. Salverda A. Vallinga A. Nieuwenhuis 37 partuur
1985 Dronrijp D. van der Wal D. Smeding J. Vaas 38 partuur
1986 Marssum P. de Jong O. Larooy L. van Wieren 42 partuur
1987 Winsum U. Dijkstra J. Weijer J. Andela 38 partuur
1988 Ried L. Bronger Tj. Wallendal W. Punter 45 partuur
1989 St. Anne F. Groen J. Hiemstra H. Elings 39 partuur
1990 Franeker Tj. Vellinga D. Boomsma E. Seerden 27 partuur
1991 Tzummarum L. de Jong C. de Rijke P. Heeringa 42 partuur
1992 Bolsward R. Venema D. Fennema R. Tiesma 38 partuur
1993 Heerenveen E. Tamminga J. Binnema J. Jansma 42 partuur
1994 Beetgum D. Koster M. Groenevel A. Iedema 47 partuur
1995 Franeker A. Terpstra R. van Wier A. Iedema 35 partuur
1996 Franeker M. Goudberg R. van Wier R. Goudberg 34 partuur
1997 Pingjum K. Groenendijk S. Nieuwenhuis D. Goodijk 32 partuur
1998 Huizum E. Koopstra R. Bijlsma D. Iseger 41 partuur
1999 Minnertsga W. de Roos R. van Wier C. Terpstra 33 partuur
2000 Makkum R. Rinia W. Rinia S. Rinia 29 partuur
2001 Leeuwarden G. Steneker R. Roosjes P. Piersma 32 partuur
2002 Berlikum P. Kingma H. Drijfhout J. Wassenaar 26 partuur
2003 Franeker K.B. Malda M. van der Veen P. de Boer 31 partuur
2004 wedstrijd in Bolsward verkaatst
2005 wedstrijd in Bolsward verkaatst
2006 wedstrijd in Bolsward verkaatst
2007 wedstrijd in Bolsward verkaatst
2008 wedstrijd in Bolsward verkaatst
2009 wedstrijd in Bolsward verkaatst
2010 wedstrijd in Bolsward verkaatst
2011 Easterein D.Y. Sjaarda P. Hiemstra B. Dijkstra 25 partuur
2012 Wommels R. Strikwerda J.K. Haitsma G. Flisijn 32 partuur
2013 Easterein D.Y. Sjaarda P. Hiemstra B. Dijkstra 17 partuur
2014 Goutum H. Tolsma D.J. van der Woud T. van der Eng 20 partuur
2015 Bolsward P. van Zuiden H.J. v/d Velde Th. van Zuiden 22 partuur
2016 Easterein D.Y. Sjaarda B. Dijkstra J. Schurer 17 partuur

Eregalerij kermispartij/ merkepartij  1972 – 2015

Initiatiefnemer:  Klaas Slager
1972      30 deelnemers, harde wind en dreigende luchten            1e keer
Winnaars:                                         Hepke Hiemstra, Douwe van der Meer, Anneke van der Leij.
1973      99 deelnemers, mooi kaatsweer
Winnaars:            Heren A kl.          Siebe Provily, Evert Lantinga, Henk Auke de Jong
                              Heren B kl.          Keimpe Koldijk, Anne Gutman, Teun Stoker
                              Dames                  Hilde Achenbach, mevr. D. van der Schaa, mevr. J. de Vries
1974      60 deelnemers, slecht weer, harde wind maar droog
Winnaars:            Heren A kl.          Harm Rijpstra, Herke Spoelman, Piet Achenbach
                              Heren B kl.          Doekle Yntema, Harry de Jong, Germ Jonker
                              Dames                  Hilde Achenbach, Klaasje Greijdanus
1975      70 deelnemers, stortregens
Winnaars:            Heren A kl.          Harm Rijpstra, Bauke de Jong, Renze Veldstra
                              Heren B kl.          Douwe van der Meer, Marius Delgrosso, Epie Stienstra
                              Heren C kl.          Klaas Sjonger, S. Castelein, Jan van der Heide
                              Dames                  Hilde Achenbach, Anneke van der Ley-Politiek, T. Nicolai
1976      75 deelnemers, strakke zuidooster, redelijk weer
Winnaars:            16-30 j.                Jaap Wapstra, Lieuwe Slager, Klaas Betten
                              31-45 j.   A kl.     Durk Wiersma, Thijs Braaksma
  B kl.     Sietse Werkhoven, Hinne Stellingwerf
                              oudste kl.            Doekle Yntema, Klaas Sjonger, Jan Lyzenga
                              Dames                  Zus van der Meer, Riekje Spoelman
1977      80 deelnemers, heel veel wind
Winnaars:            16-30 jaar           Jaap Wapstra, Piet Kamstra, Jan Haaisma
                              31-45 jaar           Douwe van der Meer, Lieuwe Bouma, Jelte de Vries
                              oudste kl.            Doekle Yntema, Henny Nieuwland, Sjoerd Kooistra
                              Dames                  Ymkje Hiemstra, Margriet Koldijk
1978      85 deelnemers, niet al te beste weersomstandigheden
Winnaars:            Heren A kl           Addy de Jong, Wouter de Jong
                              Heren B kl           Sietse Werkhoven, Wiebren Stellingwerf, Iebele Pijl
                              Heren 40+           K. Jager, Hielke Gerke Hylkema, Sjoerd Kooistra
                              Dames                S. Leistra, Margriet Koldijk, Anneke Hylkema
1979      105 deelnemers, prachtig mooi weer
Winnaars:            16-30 jaar           Klaas Kooiker, Piet Slot, Freerk Leistra
                              31-45 jaar           Bote Groen, Andre Seinstra, Willy Schriemer
                              46+                       Auke Banga, Hielke Gerke Hylkema, Sjoed Kooistra
                              Dames                  Sienie Seinstra, Lina van der Berg, Liesbeth de Jong ??
1980      86 deelnemers, regenachtig
Winnaars:            16-30 jaar           Dicky Jonker, Tj Bruinsma
                              31-40 jaar           Bauke de Jong, Rienk de Jong, Dick Jellema
                              41+                       Hessel van der Bij, Ealzen Rijpstra, Germ Berga
                              Dames                  Sienie Seinstra, mevr. Van der Schaaf
1981      90 deelnemers, af en toe zon en buiig,                                                                               10e keer
Winnaars:            16-30 jaar           Jaap Wapstra, Tj. Bruinsma, Sietze Delgrosso
                              31-40 jaar           Hepke Hiemstra, Epko Dalstra, Hinne Stellingwerf
                              41+                       Klaas Slager, Doekle Yntema, Sieds Tjepkema
                              Dames                  Anneke van der Ley, Anneke Hylkema, Nienke Delgrosso
1982      95 deelnemers, prachtig weer
Winnaars:            16-30 jaar           Piet Andringa, S. van Stralen, Wolter Postma
                              31-40 jaar           Jan Hylkema, Addy de Jong, Jelle de Jong
                              41+                       Douwe van der Meer, Germ Jonker, Jelte Holtrop
                              Dames                  Lize Veenstra, Wietske Wiersma, Anneke Bloemsma
1983                     wisselend bewolkt met enkele buien
Winnaars:            16-30 jaar           Piet Andringa, Wolter Postma, Anton Huitema
                              31-40 jaar           Jan Hylkema, Jentsje de Vries, Piet Bosma
                              41+                       Douwe van der Meer, Dick Bouma, Sieds Tjepkema
                              Dames                  Hinke Volbeda, Jantje Visser, Sieta Delgrosso
1984      80 deelnemers                  droog, mooi kaatsweer
Winnaars:            16-30 jaar           Piet Andringa, Wiebe Slager, Wouter van der Bij?
                              31-40 jaar           Lykele Buwalda, Piet Slot, Ype Sytema
                              41+                       Hepke Hiemstra, Piet Sikkema, Jan Durkstra
                              Dames                  Hinke Volbeda, Matty Delgrosso, Jantje Visser
1985      Geen merkepartij wegens te slechte weersomstandigheden. Wel kransen gemaakt bij Anneke Dijkstra op de Tjallinga. Maandagavond de kransen uitgereikt aan het F.F.F. bestuur. (bron Tjitske Stoer)
1986      98 deelnemers                  veel bewolking af en toe regen
Winnaars:            16-30 jaar           Jan Willem Grovenstein, Wolter Postma, Freerk Leistra
                              31-40 jaar           Henk Spijkstra, Symon Odinga, Jan Hylkema
                              40+                       Harm Rijpstra, Dick Jellema, Piet Sikkema
                              Dames                  Hilde Achenbach, Diny Veenstra, Tineke Visser
1987                     wisselvalling weer
Winnaars:            16-30 jaar           Sjoerd Bouma, Siemen van der Meer
                              31-40 jaar           Bauke Paassen, Siemen Odinga, Pier Minnema
                              40+                       Ealzen Rijpstra, Meinte Nutters, Durk Wiersma
                              Dames                  Hilde Achenbach, Nienke Sikkema, Anneke Durkstra
1988                     droog, goed kaatsweer
Winnaars:            16-30 jaar           Harm Spoelman, Henk van der Meer, Siemen van der Meer                                             31-40 jaar           Bonne Bruinsma, Bote Groen, Ale Jan Heida
                              40+                       Hepke Hiemstra, Dick Bouma, Piet Sikkema
                              Dames                  Rixt Oostenbrug, Bertine Groen, Diny Veenstra
1989      110 deelnemer                  veel bewolking maar droog
Winnaars:            16-30 jaar           Harm Spoelman, Thomas Kuipers, H. Wijnstra
                              31-40 jaar           Sieb van der Meer, Thijs Blaauw, W. Visser
                              41+                       Henk Volbeda, Eeltje Mulder, Jelle de Jong
                              Dames                  Hilda Achenbach, Ant Oostenbrug, Anneke Dijkstra
1990      120 deelnemers, krachtige wind, buiig weertype
Winnaars:            16-35 jaar           Engbert van der Meulen, Rien Diepenbroek, Ronald van der Meer
                              36-45 jaar           Jan Hylkema, Krijn Huisman, Henk Spijkstra
                              46+                       Hepke Hiemstra, Doekle Yntema, Jan Durkstra
                              Dames                  Margje Hylkema, Carla Dijkstra, Anneke Kooiker
1991      162 deelnemers, veel bewolking, goed kaatswee
Winnaars:            16-35 jaar           Gerrit Groen, Theo Busstra, Anton Snip
                              36-45 jaar           Bote Groen, Bonne Bruinsma, Dirk Steenge
                              46+                       Hepke Hiemstra, Dick Bouma, Piet Sikkema
                              Dames                  Janna Hiemstra, Hanneke de Vries, Roelie Groen
1992      120 deelnemers, mooi zomerweer,                                                                                     20e keer
Winnaars:            16-35 jaar           Hielke Hylkema, Jentsje Hofstra, Sjoerd Bouma
                              36-45 jaar           Tjerk Douma, Matheus Hettinga, Klaas Kooiker
                              45+                       Harm Rijpstra, Doekle Yntema, Douwe Kingma
                              Dames                  Hilde Achenbach, Klaasje Sikkema, Klaske Grovenstein
1993      81 deelnemers, bewolkt en harde wind
Winnaars:            16-30 jaar           Feitse Visser, Patrick Adema, Gerald Aukes
                              31-45 jaar           Bauke Paassen, Sicco van der Wal, Piet Visser
                              46+                       Hepke Hiemstra, Jan Durkstra, Ypeus Oostenbrug
                              Dames                  Rixt Oostenbrug, Ypie Slot, A. de Jong
1994      105 deelnemers, tussen de buien door felle opklaringen
Winnaars:            Heren vf              Gerald Aukes, Jan Bouma, Robert Bouma
                              16-40 jaar           Wiebren van der Woud, Henk Jansen, Wolter Postma
                              41+                       Bauke de Jong, Bouke Hooghiemster, Rienk de Jong
                              Dames                  Rixt Oostenbrug, P. Meijer, Tjitske Smeding
1995      116 deelnemers, zonnig en droog, mooi kaatsweer, voor het eerst op Meinga
Winnaars:            Specials Debora Oosterman, Jeroen Feenstra, Bauke Paassen
16-40 jaar           Tjerk Douma, Harry Banga, T. Hiemstra
                              41+                       Harm Rijpstra, Hessel van der Bij, Dicky Jellema
Dames                  Jannie Willeke Holtrop, Tjitske Smeding, P. Meijer
1996      130 deelnemers, vrij veel bewolking, harde wind
Winnaars:            Specials Bauke Paassen, Harm Feenstra, Geert Jan Spoelman
                              16-39 jaar           Hielke Slager, Edwin Minnema, Anne Miedema
                              40+                       Klaas Kooiker, Berend Mink, Wim Wapstra
                              Dames                  Margje Hylkema, Carla Dijkstra, Anneke Dijkstra
1997      126 deelnemers, guur en onstuimig weer,                                                                        25e keer
Winnaars:            Specials Wiebren van der Woud, Douwe de Vries, Gerrit Groen
                              16-39 jaar           Sjoerd Bouma, Wiebe Tamminga, Sjoerd Nauta
                              40+                       Bote Groen, Douwe van der Meer, Tjitse Kuipers
                              Dames                  Hilde Achenbach, Klaasje Sikkema, Jantje Visser
1998      104 deelnemers, redelijk weer
Winnaars:            Specials Douwe de Vries, Wiebren van der Woud, Ytzen Wassenaar
                              16-39 jaar           Hielke Hylkema, Wiebe Tamminga, Hielke Slager
                              40-54 jaar           Klaas Alkema, Lieuwe Slager, Harm Feenstra
                              55+                       Tjitse Kuipers, Jan Durkstra
                              Dames                  Annemieke Roorda, Matty Delgrosso, Hilde Achenbach
1999      111 deelnemers, geweldig mooi weer
Winnaars:            Specials Bote Yntema, Wiesje van der Berg, Gerrit Groen
                              16-39 jaar           Jan Bouma, Gerald Aukes, Harm Jan de Boer
                              40-54 jaar           Bote Groen, Dirk Jan Wiersma. Tjalling Delgrosso
                              55+                       Cathrinus Helfrich            (individueel klassement)
                              Dames                  Jenny Dijkstra, Hess van der Heide, Albertje Hoff
2000      102 deelnemers, prachtig mooi kaatsweer
Winnaars:            Specials Jan Hylkema, Debora Oosterman, Ytzen Wassenaar
                              16-39 jaar           Jentsje Hofstra, Sipke Castelein, Sjoerd Bouma
                              40-53 jaar           Harm Feenstra, Ale Hijma, F. van Dijk
                              55+                       Hepke Hiemstra, Jan Durkstra
                              Dames                  Janna Hiemstra, Nathalie van Asperen, Annie Boermans
2001      107 deelnemers, weersvooruitzichten dramatisch, viel achteraf alles mee
Winnaars:            Specials Piet Andringa, Edwin Minnema, Erik Okkema
                              16-39 jaar           Wolter Postma, Germ Postma, Andries Booy
                              40-54 jaar           Wiebren van der Woud, Ale Hijma, Jilles Kooistra
                              55+                       Hepke Hiemstra, Douwe van der Meer, Henk Odinga
                              Dames                  Carla Dijkstra, Nathalie van Asperen, Margje Hylkema
2002      144 deelnemers, een stralende zondag,                                                             30e keer
Winnaars:            Specials Bote Yntema, Wiesje van der Berg, Gerrit Cornelis Bijlsma
                              16-39 jaar           Rinse de Jong, Auke Algra, Walter Miedema
                              40-54 jaar           Jan Hylkema, Dirk Jan Wiersma, Sake Saakstra
                              55+                       Hepke Hiemstra, Henk Odinga
                              Dames specials  Albertje Hoff, Janna Hiemstra, Annie Boermans
                              Dames                  Matty Delgrosso, Klaasje Sikkema, Hilde Achenbach
2003      147 deelnemers, fantastisch stralende nazomer dag
Winnaars:            Specials Ytzen Wassenaar, Arjen Andringa, Wiebe Jellema
                              16-39 jaar           Jan Henk Hoeksma, Dirk Jan Wiersma, Walter Miedema
                              40-54 jaar           Lieuwe Slager, Wiebe Tamminga, Sjoerd Nauta
                              55+                       Tjitse Kuipers, Harm Visser
                              Dames specials  Janna Hiemstra, Aly Hiemstra, Annie Groen
                              Dames                  Magda Damstra, Geke Bosma, Gerlien Bouma
2004      125 deelnemers, weerbericht behoorlijk slecht, viel achteraf mee
Winnaars:            Specials Wiesje van der Berg, Debora Oosterman, Gerrit Cornelis Bijlsma
                              16-39 jaar           Klaas Jan Bosma, Marten Odinga
                              40-54 jaar           Piet Visser, Sieb van der Meer, Bote Groen
                              55+                       Hepke Hiemstra, Ypeus Oostenbrug
                              Dames specials  Hess van der Heide, Janna Hiemstra, Ant Altenburg
                              Dames                  Janny Bouma, Magda Bouma, Gerlien Bouma
2005      128 deelnemers, droog met een mooi temperatuurtje
Winnaars:            Specials Gerald Aukes, Durk van der Meer, Jan Bouma
                              16-39 jaar           Lieuwe Slager, Jan Kiemel, Peter Jagersma
                              40-54 jaar           Piet Visser, Sieb van der Meer, Dirk Jan Wiersma
                              55+                       Hepke Hiemstra, Ypeus Oostenbrug, Henk Odinga
                              Dames specials  Hess van der Heide, Albertje Hoff, Nynke Andringa
                              Dames                  Gerdina Tamminga, Margriet de Groot, Wieke Kamsma
2006      123 deelnemers, korte maar hevige regenbui
Winnaars:            Specials Jan Brandt Wiersma, Arjen Andringa, Jorn Adema
                              16-39 jaar           Lieuwe Slager, Bauke Paassen, Peter Jagersma
                              40-54 jaar           Piet Visser, Dirk Jan Wiersma, Sieb van der Meer
                              55+                       Lykele Buwalda, Sieds Tjepkema, Jilles Kooistra
                              Dames spec.       Diny Veenstra, Nynke Andringa, Albertje Hof
                              Dames                  Gerlien Bouma, Magda Damstra, Geke Bosma
2007      140 deelnemers,               miezerige weersomstandigheden, op de voetbalvelden a/d Nesserdyk
Winnaars:            Specials Ino van der Berg, Hielke Hylkema, Gerrit Groen
                              Heren B               Anton Sinnema, Bart Reinsma, Wiebe Jellema
                              Heren C Pieter van der Wal, Rolf Jeurissen, Geert Roodbergen
                              Heren 50+           Jan Hylkema, Tjitse Kuipers, Ypeus Oostenbrug
                              Dames                  Diny Veenstra, Albertje Hoff, Nynke Andringa
2008      136 deelnemers, ideale weersomstandigheden
Winnaars:            A-klasse               Jan Brandt Wiersma, Debora Oosterman, Arjen Andringa
                              B-klasse               Geert Jan Spoelman, Lieuwe Slager, Bauke Paassen
                              C-klasse               Anton Sinnema, Nynke Sinnema, Bart Reinsma
                              D-klasse               Hepke Hiemstra, Jaring Hiemstra, Pieter Hiemstra
                              55+                       Lykele Buwalda, Ypeus Oostenbrug, Tjitse Kuipers
                              Dames                  Hess van der Heide, Klaske Blumers, Betty Blumers
2009      124 deelnemers, s’ morgens motregen, s’ middags prachtig zonnig weer
Winnaars:            A-klasse               Ytzen Wassenaar, Peter de Groot, Gerrit Cornelis Bijlsma
                              B-klasse               Piet Andringa, Erik Okkema, Wim Nieuwland
                              C-klasse               Jens Tage  Achenbach, Jan Drewes Achenbach, Tycho Reimers
                              D-klasse               Geert Teitsma, Klaas Leistra, Cor Kleinhuis
                              55+                       Jan Kiemel, Durk Oosterman
                              Dames                  Sara Heuzinkveld, Esther Heuzinkveld, Lammie van der Meulen
2010      123 deelnemers, redelijk goed kaatsweer
Winnaars:            A-klasse               Ytzen Wassenaar, Gerrit Groen, Gerrit Cornelis Bijlsma
                              B-klasse               Jens Tage Achenbach, Jesse Koldijk, Tycho Reimers
                              C-klasse               Wiebe Jellema, Rene Atema, Bart Reinsma
                              D-klasse               Aucke Bergsma, Reinder Kerkhof, Dicky Jonker
                              50+                       Hepke Hiemstra, Ale Hijma
                              Dames                  Hess van der Heide, Nynke Andringa, Wieke Heida
2011      125 deelnemers, goed kaatsweer
Winnaars:            A-klasse               Afke Hylkema, Hendrik Tolsma
                              B-klasse               Petra Minnema, Edwin Minnema, Wietse Punter
                              C-klasse               Anton Sinnema, Nynke Sinnema, Anita Kant
                              D-klasse               Cor Kleinhuis, Geert Teitsma, Klaas Leistra
                              Dames                  Nynke Terra, Margriet de Groot, Janny Hylkema
2012      132 deelnemers, prachtig mooi weer,                                                                                40e keer
Winnaars:            A-klasse               Debora Oosterman, Gerrit Cornelis Bijlsma, Erik Westra
                              B-klasse               Murk Dalstra, Robert Bouma, Thomas Kuipers
C-klasse               Klaas Dijkstra, Wietse Kaastra, Douwe de Vries
D-klasse               Aucke Bergsma, Feike van der Ley, Reinder Kerkhof
                              Dames                  Nynke Andringa, Judith Schaap, Jitcia Tamminga
                              Zachte bal           Germ Veenstra, Anneke Huizinga, Sietske Paassen
2013      122 deelnemers, 1e omloop regen, daarna prachtig mooi weer, voor het eerst 21 kransen
Winnaars:            A-klasse               Durk van der Meer, Jan  Henk Hoeksma, Nolke Bergstra
                              B-klasse               Marte Altenburg, Nynke Sinnema
                              C-klasse               Bote Yntema, Hepke Hiemstra, Jeroen Feenstra
                              D-klasse               Wietse van der Veen, Rolf Jeurissen, Pieter van der Wal
                              Dames                  Jitcia Tamminga, Judith Schaap, Nynke Andringa
                              Zachte bal A kl   Sije van der Meulen, Germ Veenstra, Wietze Hooijenga
                              Zachte bal B kl   Sissy de Vries, Sonja Lemstra, Agnes Hooijenga/Auke Algra
2014      132 deelnemers, licht bewolkt met een zonnetje, prachtig mooi kaatsweer, weinig wind
Winnaars:            A-klasse               Erik Okkema, Dirjan Bouma, Marte Altenbug
                              B-klasse               Wietse Kaastra, Johan de Ruiter, Douwe de Vries
                              C-klasse               Rienk Wim Braaksma, Rutmer Annema, Jeroen Bodde
                              D-klasse               Frans Nicolai, Wim Kroon, Boudewijn Thulen
                              Dames                  Monique Stelwagen, Wieke Kamsma, Janne Hiemstra
                              Zachte bal A kl   Volkert Mollema, Linda Terpstra, Walter Miedema
                              Zachte bal B kl   Sido Altenburg, Leon Schut, Tom den Boon
2015      116 deelnemers, prachtig kaatsweer, jammer dat er voor de wind moest worden opgeslagen
Winnaars:            A-klasse               Jan Henk Hoeksma, Durk van der Meer, Nolke Bergsma
                              B-klasse               Leo Faber, Erik de Vries, Sven Achenbach
                              C-klasse               Rene Atema, Bart Reinsma, Wiebe Jellema
                              Dames                  Sara Heuzinkveld, Gerlien Stremler, Aluca Bouma
Zachte bal A kl:   Phillipus van der Meulen, Johan Bakker, Bauke Paasen, Willem de Vries (ingevallen voor Johan ivm blessure)
Zachte bal B kl:   Jeanette Bouma, Monique Stelwagen, Carla Dijkstra
2016      125 deelnemers, uitzonderlijk mooi kaatsweer, voor het eerst meer zachte ballers dan harde ballers t.w. 18 partuur harde bal, 24 partuur zachte bal.
Winnaars:            A-klasse               Gerrit Groen, Wiesje Bijlsma-van der Berg, Gerrit C. Bijlsma
                              B-klasse               Tjardi Hoeksma, Erik Okkema, Piet Andringa
                              C-klasse               Sjoerd Bouma, Roel ter Hoor
                              Dames                  Marije de Vries, Rixt Hooijenga, Fenna Hoekstra
                              Zachte bal A kl   Bart Reinsma, Wiebe Jellema, Rene Atema
                              Zachte bal B kl   Sietse Tjalma, Age Tjalma, Luc Tjalma
                              Zachte bal C kl   Jan Kiemel, Klaas van der Ploeg, Monique van der Ploeg
Ontbrekende voornamen in rood aangegeven.
Als er nog mensen zijn die ons kunnen helpen aan de voornamen dan graag doorgeven aan bestuur of Arjen Andringa.