Jeugdcommissie 2020

Jeugdcommissie Nolke Bergstra
Tjeerd de Groot
Geartsje Hellinga
Fenna Hoekstra
Fons van Steen
Marije de Vries
Willem de Vries
Baukje de Wal

Jeugdtrainen en competitiekaatsen

Voor de jeugd is er trainen op maandagavond  van 18:30 tot 19:30 uur. De indeling van de groepen wordt bepaald in overleg met de TC en jeugdtrainers. De indeling gaat op grond van categorie, leeftijd en kwaliteit.

Op woensdagavond is er competitiekaatsen. Dit vindt plaats vóór de competitie van de senioren. De competitieavond begint om 18:30 uur en de meeste wedstrijden zijn dan ongeveer rond 19:30 uur afgelopen. Voor het competitiekaatsen kun je je op maandagavond op de training opgeven. Maar ook via onze website. Opgave moet plaats vinden voor dinsdagavond 20:00 uur. Hier geldt: te laat is te laat! Wanneer de jeugd op woensdag op het veld komt zijn de parturen al bekend en kan men meteen gaan kaatsen.037

OPGAVEN COMPETITIEKAATSEN VOOR DINSDAGAVOND 20.00 uur KLIK HIER >>>

LET OP! gebruik alleen dit mail adres voor competitiekaatsen

jc.itwetterlan@gmail.com

Wil je ook eens kennis maken met het kaatsen?

Dat kan natuurlijk en we bieden iedereen de mogelijkheid om 3 keer mee te trainen. Vind je kaatsen dan nog steeds leuk, dan verwachten we dat je lid wordt. Dat betekent niet alleen dat je meedoet met competitiekaatsen en trainen, maar je kunt je dan ook opgeven voor leden-, federatie en KNKBwedstrijden. Kom gerust langs op maandagavond of bel iemand van de jeugdcommissie voor meer informatie.

Lid worden?

Om lid te worden van k.v. It Wetterlân vragen we een bijdrage van € 20,- per jaar. Om te kaatsen is ook een kaatshandschoen een vereiste. Je kunt deze zelf aanschaffen of huren bij k.v. It Wetterlân.

Het aan- of afmelden als lid of als donateur moet je doen bij Rudolph Kamsma via email adres ledenadministratie1@wetterlan.nl

Lidmaatschap/ donateur/ contributie (per jaar)

De contributie kan alleen met automatische incasso worden betaald. De contributie per jaar is ingaande 2020 als volgt:

  • Jeugd tot en met 16 jaar € 20,00
  • Senioren vanaf 17 jaar € 40,00
  • Donateurs € 8,00
  • Familiecontributie € 80,00

Adreswijziging

Ook voor alle andere wijzigingen zoals adreswijziging, email- en telefoonnummerwijzigingen kunt u terecht op dit emailadres.

Federatiekaatsen ook iets voor jou?

Federatiekaatsen is in wedstrijdvorm kaatsen met kinderen van verschillen
de verenigingen in het midden van Fryslân. Op deze manier ontmoet je leeftijdsgenoten van verschillende verenigingen op de verschillende kaatsvelden. Deze federatiewedstrijden worden allemaal op vrijdag of zaterdag gespeeld. Federatiewedstrijden zitten tussen een ledenwedstrijd en KNKB-wedstrijd in qua niveau. Je moet wel de opslagafstand en het “grote spel” goed
kunnen beheersen. KNKB kaatsers die behoren tot de A-Categorie (met uitzondering van welpen) mogen niet deelnemen aan 2016_08_kaatsen-0009Federatiewedstrijden. Wie dit zijn, is bij de club bekend.

Door elkaar loten federatie
De opgave voor deze wedstrijden moet net als bij de ledenwedstrijden voor de dinsdagavond voor de desbetreffende wedstrijd voor 20.00 uur worden doorgegeven op de website.
Wedstrijdagenda federatiewedstrijden. kijk op pagina wedstrijdagenda / federatie
Afdelingswedstrijden Federatie
Ook dit jaar zullen er voor de vereniging weer een aantal parturen uitkomen bij het federatiekaatsen. Je kaatst dan met 2 maten van It Wetterlân tegen parturen van de andere verenigingen in de buurt van Grou. Op dit moment is nog niet bekend wie in welke categorie deel mag/kan nemen. Zien we jou graag in het Wetterlân shirt kaatsen? Dan wordt je binnenkort geïnformeerd over met wie en wanneer je kunt kaatsen voor It Wetterlân. Wanneer je geselecteerd bent voor de federatie afdeling betekent dit niet dat je automatisch ook mee doet aan de KNKB afdelingswedstrijden.
Heb je vragen over het federatiekaatsen dan kun je deze altijd stellen bij de Jeugdcommissie, Sara Heuzinkveld. Ben je benieuwd of je hier naar toe kunt of de opslaglengte kunt halen, vraag dan je trainer.

KNKB wedstrijden

k.v. It Wetterlân organiseert een KNKB wedstrijden voor de jeugd. Ben je in het bezit van een KresizeNKB kaart dan kun je hier aan deelnemen, indien je in de juiste leeftijdscategorie valt. Vraag aan je trainer of je hiervoor in aanmerking komt.
Opgave vindt plaats op de website van de KNKB (www.knkb.nl), je dient in te loggen met je bondsnummer.

Uiteraard kunnen jeugdkaatsers vaker deelnemen aan KNKB wedstrijden. Ben je benieuwd of je hier naar toe kunt, of de vereiste opslaglengte kunt halen, vraag dan je trainer.
Voor het wedstrijdprogramma kijk op www.knkb.nl.

Afdelingswedstrijden KNKB

Wanneer je geselecteerd wordt voor de afdelingswedstrijden van de KNKB, zal de technische commissie je hierover informeren.