Zondag 14 juli waren de welpenmeisjes te gast bij k.v. It Wetterlân. Er stonden 6 parturen op de lijst, die vervolgens elk drie keer moesten kaatsen. De twee parturen die de meeste eersten hadden behaald, moesten nog een finale spelen.

De sponsor van de wedstrijd was de REGIOBANK in Grou. De wedstrijdleiding was in handen van Ytzen Wassenaar en clubscheidsrechter was Peter Jagersma.

 

Uitslag;

1e prijs

Anna Lotte van Beem (Dronrijp)

Rianne van der Walt (Sexbierum)

 

2e prijs

Lotte-Ytsje Hoekstra (Stiens)

Dana Marrit Koopmans (Balk)

Welpenmeisjes finale