Ik stap zoals iedere tweede zondag van september met een opgeruimd humeur op de fiets. We kunnen weer kaatsen! Is een kaatsavond op woensdag al geslaagd bij een M/V van 25, vandaag waren er ongeveer 150 mensen in actie! Super leuk. En wat ook super leuk is, de laagdrempeligheid van de laatste jaren. Het spel met de zachte bal is eigenlijk voor een ieder geschikt. Balgevoel helpt, maar of je dan ook voetballer, korfballer of biljarter bent. Er is altijd mogelijkheid om een kans te krijgen voor de overwinning. Echt helemaal tof dat zo veel mensen er aan mee doen!
Kwart voor elf reed ik sportpark Meinga binnen. En wat zag het er weer fantastisch uit! De vlaggen wapperen vrolijk, er staan slecht weer tenten, er zijn weer dames voor de verloting en ik? Ik mag gewoon lekker kaatsen! Door al die mensen die de dag ervoor, en eventueel ’s ochtends vroeg nog er voor gezorgd hebben dat iedereen kon kaatsen, door de velden te leggen, de banken en tenten te plaatsen, de prijzen en lootjes verzorgen, de kransen draaien en nog talrijke andere klusjes lag de arena er weer prachtig bij. “As je it mei inoar foar inoar krije kinne, dat is it moaiste! En zo is het maar net.
Uiteindelijk heeft iedereen 2x of vaker kunnen kaatsen, met een hele prima kans op een prima prijs. Rond een uur of vijf waren alle uitslagen bekend. Zie onder dit bericht. Geen resultaat voor ons drieën, maar wel veel herkenbare acties voor onbedaarlijk plezier. De wedstrijd met de meeste spanning was de finale B-klasse Frysk spel. Team Andringa nam een vlotte 4-1 voorsprong. Team Punter-Minnema rechtte de rug, kwam sterk terug en pas op 5-5 6-6 kwam de beslissing door een zitbal van Arjen Andringa. 18 kransen kon voorzitter Wim Nieuwland overhandigen bij de 6 categorieën! En na de traditionele beregezellige nazit met wat liedjes en wat dansjes was bij zonsondergang het veld weer leeg en opgeruimd. Volgend jaar weer een kans!
Thomas Kuipers
Zachte bal C-klasse
Winnaarsronde
1e prijs: Auke Bergsma, Reinder Kerkhof, Feike v/d Leij
2e prijs: Jan Arendz, Nico Bootsma, Jappie Kooistra
Verliezersronde
1e prijs: Rixt de Vries, Redmer Kornet, Marte Bruinsma
2e prijs: Remko Oosterman, Gabe Hoekstra, Jan Schuurmans
Zachte bal B-klasse
Winnaarsronde
1e prijs: Anne de Groot, Jorrit de Groot, Thom de Groot
2e prijs: Sietse Tjalma, Luc Tjalma, Age Tjalma
Verliezersronde
1e prijs: Hessel Vroom, Katinka Voulon, Sander van Loon
2e prijs: Jelte Annema, Sije v/d Meulen, Willem de Vries
Zachte bal A-klasse
Winnaarsronde
1e prijs: Simon Miedema, Tjardi Hoeksma, Thomas Miedema
2e prijs: Martijn de Bruin, Aitze Annema, Roy v/d Berg
Verliezersronde
1e prijs: Ria Heitbrink, Jesse Visser, Niels Heitbrink
2e prijs: Jesse Douma, Jort v/d Heide, Tom Hof
Zachte bal Froulju
1e prijs: Fenna Hoekstra, Rixt Hooijenga, Marije de Vries
2e prijs: Jolanda Boersma, Monique Stelwagen, Carla Dijkstra
Frysk spul B klasse
Winnaarsronde
1e prijs: Nynke Andringa, Piet Andringa, Arjen Andringa
2e prijs: Anna Rixt Punter, Edwin Minnema, Wietse Punter
Verliezersronde
1e prijs: Bote Yntema, Ino v/d Berg, Fons van Steen
2e prijs: Leo Faber, Erik de Vries, Ronald v/d Meer
Frysk spul A-klasse
1e prijs: Gerrit C. Bijlsma, Marte Altenburg, Wiesje Bijlsma-v/d Berg
2e prijs: Henri Wagenaar, Johan de Ruiter, Wiebe Jellema
 Alle foto’s van het Merkekeatsen staan in het album bovenaan de website.