Op vrijdag 15 september is de kaatsmuur, na een heuse doop feestelijk geopend. Na de doop werd de muur symbolisch overgedragen aan de kaatsvereniging en werd de muur officieel in gebruik genomen. Alle belangstellenden kregen uitleg over de regels van het muurkaatsen. Enkele goede muurkaatsers gaven daarna een demonstratie en de feestelijke middag werd afgesloten met een gezellige nazit.

Het bestuur bedankt nogmaals iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de muur. We kunnen met recht trots zijn op onze nieuwe bezit!

opening kaatsmuur3 opening kaatsmuur2 opening kaatsmuur1