Op zondag 24 september is onze medeoprichter en oud voorzitter Doekle Yntema  op de zeer respectabele leeftijd van 95 jaar overleden.

De heer Yntema was in 1952 één van de initiatiefnemers om het kaatsen in Grou nieuw leven in te blazen en werd vervolgens meteen ook voorzitter. Hij heeft deze functie van 1952 tot 1964 vervuld.

Jarenlang was de heer Yntema samen met zijn vrouw sponsor van de Yntema jeugdmerkewedstrijd. Zij maakten het mogelijk dat de jeugd met mooie prijzen naar huis ging.

Zijn belangstelling voor onze vereniging en in het kaatsen in zijn algemeenheid was groot. Hij was zeer goed op de hoogte van de resultaten die onze leden boekten, bij huldigingen liet hij nooit verstek gaan en had dan ook altijd een presentje voor de kaatsers.

De vereniging is Doekle Yntema zeer veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet en we zullen zijn aanwezigheid op het veld zeker gaan missen.

Wij wensen de nabestaanden sterkte met het verwerken van dit verlies.

Wim Nieuwland

Voorzitter kv It Wetterlân

foto voorzitters

Doekle Yntema, 2e van links op de bank.