Op woensdag 27 juni a.s. vindt weer het straatkaatsen plaats op de Tjallinga. Vanaf 18 uur zullen de verschillende parturen tegen elkaar strijden.

Wij roepen iedereen op om zich aan te melden voor dit sportieve en gezellige toernooi.

Dit kan via de website van kv It Wetterlân via agenda. Je kunt je aanmelden t/m vrijdag 22 juni 20.00 uur.

Het is geen verplichting om met je straat te kaatsen, maar voor het partuur dat je samenstelt is wel een aantal regels opgesteld.

 Je partuur bestaat uit;

– een man

– een vrouw

– een niet-kaatser

Een niet-kaatser is nooit lid geweest van een kaatsclub (dus ook niet bij een andere kaatsvereniging);

Een niet-kaatser mag een vrouw of man zijn;

Alle deelnemers moeten woonachtig zijn in Grou;

Deelname leden vanaf 14 jaar (jongens/meisjescategorie);

Deelname niet-leden vanaf 16 jaar.

We doen een beroep op iedereen om zuiver met deze regels om te gaan. Parturen die niet aan de voorwaarden van opgave voldoen worden benaderd om het partuur te wijzigen dan wel uitgesloten van deelname!

Mocht je twijfels hebben over je partuursamenstelling dan kun je natuurlijk altijd iemand van het bestuur raadplegen.

Met vriendelijke kaatsgroet,

Bestuur It Wetterlân