Afgelopen jaar werd er op de woensdagavond weer fanatiek gekaatst.

Competitieleider Wim Nieuwland heeft alle stand bij elkaar opgeteld en tijdens de slotavond van 11 november zijn de prijzen uitgereikt. Het waren mooie bakkerspaketten beschikbaar gesteld door Bakkerij Marten Boonstra!

De uitslag:

Heren (Frysk Spul)

1. Peter Jagersma

2. Thomas Miedema

3. Arjen Andringa

 

Dames (Frysk Spul)

1. Anneloes Bijlsma

2. Rixt de Vries

3. Frederique Slot

 

Zachtebal

1. Phillipus van der Meulen

2.  Tine Miedema

3.  Fenna Hoekstra