Op zondag 14 mei waren de heren 1e klas weer te gast in Grou. Op deze stralende mooie moederdag werd er door 20 partuur gekaatst om de mooie kransen die altijd door onze enthousiaste vrijwilligers worden gemaakt. Het was een gemoedelijke kaatspartij onder leiding van Henk van der Zee en Sipke Hiemstra met steun van het keurmeesterkorps van It Wetterlân. De wedstrijd werd gesponsord door De Wit Administratiekantoor en de Bierhalle.

 

Uitslag

1e prijs winnaars 1e klas

1e prijs

Gerard de Vries

Marten Leijenaar

Stefan van der Meer

 

2e prijs winnaars 1e klas

2e prijs

Redmer Zaagemans

Kees van der Schoot

Laas Pieter van Straten

 

3e prijs winnaars 1e klas

3e prijs

Youri de Groot

Jelle Cnossen

Johan Sipma