Het wallballtoernooi van vrijdag 5 juli wordt verschoven naar zondag 1 september. Het toernooi wordt dan tegelijk gehouden met de jeugdledenwedstrijd.

 

Er was voor 5 juli te weinig deelname om een toernooi te organiseren.

 

Wil je eens muurkaatsen, zet het in de Whatsapp groep!! Zit je niet in de Whatsapp groep of wil je meer weten over het wallball, vraag Arjen Andringa even.