Datum Wedstrijd Aanvang Westrijdsponsor Aanvulllend Opgave via/voor:
Zaterdag 17 juni Jubileum wedstrijd “Grouster kampioenschap zachte bal” 16:00 uur Royal Werkbedrijf 13 juni 20.00 uur

Bekijken opgave

Woensdag 21 juni Seniorenwedstrijd 19:00 uur Taverne de Kade 16 juni 20.00 uur

Bekijken opgave

Vrijdag 23 juni Federatie afdelingswedstrijd 17:30 uur Meesterschilders Friesland opgave via TC/JC
Zaterdag 24 juni Federatie D.E.L. wedstrijd 13:00 uur Regiobank  via www.knkb.nl
Vrijdag 30 juni Jeugdledenwedstrijd 17:00 uur Familie Nieuwland 27 juni 20.00 uur

Bekijken opgave

Zondag 2 juli Boarnsterhimpartij Raerd 11:00 uur voor 28 juni 18 uur via arjen@wetterlan.nl
Woensdag 5 juli Strjittekeatsen 18:00 uur Jan en Japke 28 juni 20.00 uur

Bekijken opgave

Zaterdag 8 juli Pearke keatsen 16:00 uur PJ schoonmaakdiensten 4 juli 20.00 uur 

Bekijken opgave

Zaterdag 15 juli en zondag 16 juli Kaatskamp met Fam Yntemapartij en Ouder-Kindpartij 14:00 uur Familie Yntema opgave mogelijk voor alle 3 activiteiten of per activiteit afzonderlijk 11 juli 20.00 uure-mailbevestiging volgt
Zondag 13 augustus KNKB jongens A/B klasse 10:00 uur Administratie kantoor de Wit via KNKB.nl
Zondag 10 september Bierhalle Merkepartij 11:00 uur Bierhalle 8 september 20 uur

Bekijken opgave