Op woensdagavond 26 juni a.s. gaan we iets nieuws doen bij KV it Wetterlân. Op deze avond organiseren we namelijk een zachte bal wedstrijd op het kaatsveld met straatkaatsregels om 18.00 uur. Het speelveld zal dezelfde afmetingen hebben als we gewend zijn bij het straatkaatsen op de weg. De sponsoring van deze wedstrijd zal als vanouds in handen zijn van Jan en Japke dierenspeciaalzaak.

We roepen iedereen op om zich aan te melden voor dit sportieve en gezellige toernooi! Dat kan nu al via de website www.wetterlan.nl

Je kunt je aanmelden tot 24 juni 20.00 uur.

Het is geen verplichting om met je straat te kaatsen, maar voor het partuur dat je samenstelt zijn wel een paar regels opgesteld:

  • Je partuur bestaat uit een man, een vrouw en een niet-kaatser
  • Een niet-kaatser is nooit lid geweest van een kaatsclub (dus ook niet bij een andere vereniging)
  • Een niet-kaatser mag een man of een vrouw zijn
  • Alle deelnemers moeten woonachtig zijn in Grou
  • Deelname leden vanaf 14 jaar (jongens/meisjes categorie)
  • Deelname niet-leden vanaf 16 jaar

We  doen een beroep op iedereen om zuiver met deze regels om te gaan. Parturen die niet aan de voorwaarde voor opgave voldoen, worden benaderd om het partuur te wijzigen dan wel uitgesloten van deelname. Mocht je twijfels hebben over je partuursamenstelling dan kun je natuurlijk altijd iemand van het bestuur raadplegen.