In Grou kaatste de jeugd vandaag een KNKB regiowedstrijd. De meeste jeugdcategorieën waren vertegenwoordigd en ze kaatsten allemaal een poulewedstrijd. Hierdoor kon iedereen een aantal keren kaatsen. Dit resulteerde in een paar spannende en leuke wedstrijden. Met het mooie weer en de hulp van ouders en vrijwilligers was het een geslaagde dag. Helemaal voor onderstaande prijswinnaars!
Welpen jongens
1. Ids Hellinga en Meint van der Zwaag
2. Hylke Tassebajof en Rindert de Wal
 
Welpen meisjes
1. Sanne van Dijk en Sinne Mous
2. Dette Terra en Liv Los
 
Pupillenmeisjes
1. Trynke Nijmans, Marre Buwalda en Rixt Punter
2. Lysbeth de Jong en Mette Hellendoorn
 
Pupillenjongens
1. Sybren van der Zwaag, Jesse Moos en Ytzen Tassebajof
2. Matthijs Quak en Jelco de Boer
 
Jongens/schooljongens
1. Daan Kooistra en Jelte Hellinga
2. Lieuwe van der Kamp en Sietse Jellema