Beste leden,

Begin juni hebben we jullie een mail gestuurd over het voortbestaan van onze kaatsvereniging. Er waren zorgen over de invulling van het bestuur dat op dit moment uit 2 leden bestaat. Nu hebben we echter goed nieuws. Een aantal enthousiaste leden gaat zich gezamenlijk verkiesbaar stellen op de ledenvergadering van maart 2021. Deze leden met veel kaatservaring willen samen met Peter de vereniging besturen. Uiteraard moeten de leden hierover nog hun instemming geven op de voorjaarsvergadering in 2021. Het huidige bestuur is erg blij dat deze groep zich verkiesbaar stelt.
Met sportieve keatsgroet,
Bestuur KV it Wetterlân
Peter Buwalda
Jeroen Bodde