Afgelopen seizoen heeft de jeugd van KV It Wetterlân weer wekelijks competitie gekaatst. Er werd elke woensdag fanatiek gekaatst! Hierbij werden de prijzen als volgt verdeeld:

Kabouters

 1. Pepijn Slot

Medaille voor Fardau en Dette Terra

Welpen jongens

 1. Lars Dijkstra
 2. Rutger Hellinga

Medaille voor Ids Hellinga en Rindert de Wal

Welpen meisjes

 1. Lysbeth de Jong
 2. Marre Buwalda

Medaille voor Yfke Breeuwsma en Anne Fleur de Bruin

Pupillen jongens

 1. Jelte Hellinga
 2. Javi Perez

Medaille voor Stef van Steen

Pupillen meisjes

 1. Annaloes Bijlsma

Schooljongens

 1. Jurre de Vries
 2. Daan Algra
 3. Kees Jan Bijlsma
 4. Redmer Kornet
 5. Bauke Hallema

Medaille voor Remco Velstra, Jogchum Douma, Jan Yntema en Daan Harkema

Schoolmeisjes

 1. Anna Rixt Algra
 2. Sybrecht Bouma

Medaille voor Ilselynn Kramer en Frederique Slot

Jongens

 1. Jurre Buwalda
 2. Sido Swart

Meisjes

 1. Jildou Bouma

Medaille voor Jildou Hania

IMG_1031 IMG_0975 IMG_0984