Onder tropische omstandigheden werd afgelopen zondag de familie Nieuwland jeugdpartij verkaatst. Gelukkig stond er een koel briesje waardoor het voor de vele toeschouwers aangenaam vertoeven was. De jeugdige kaatsers lieten zien goed met deze hardere wind om te kunnen gaan. Er stonden 36 kaatsers op de lijst, van kabouters tot de jongens- en meisjescategorie. Met dank aan de vele ouders, vrijwilligers en onze sponsor kunnen we terugkijken op een mooie kaatsdag waar flink werd gestreden om de mooie prijzen. Alle foto’s van deze partij vind je hier.

De prijswinnaars waren als volgt:

Kabouters
1. Mats Wuite
2. Rindert de Wal
3. Pepijn Slot

Welpen jongens/meisjes
1. Rutger Hellinga en Yfke Breeuwsma
2. Brecht de Wal en Herman de Jong

Pupillen jongens/meisjes
1. Daan Harkema en Luna Otte
2. Jan Yntema en Jelte Hellinga

Schooljongens/meisjes
1. Anke de Groot
2. Sido Swart
3. Sytze de Jong

Schooljongens/meisjes A-klasse
1. Sido Harkema en Kees Jan Bijlsma
2. Merijn Boonstra en Tomas Hofstra

Jongens en meisjes
1. Tjerk Kamsma
2. Jitske Kamsma