Vrijdag 11 mei a.s. om 12.00 uur is de eerste Federatie wedstrijd van dit seizoen. De wedstrijd is in Raerd voor alle jeugdcategorieën. Opgeven kan via de site van de KNKB,  www.knkb.nl. Aanmelden kan tot dinsdagavond 8 mei 19.00 uur.

Ga eerst naar de wedstrijdagenda, selecteer vervolgens bij wedstrijdtype Federatie en bij federatie, Federatie Mid Fryslân. Dan zoek je je eigen categorie op en meld je je aan. Veel succes. We hopen veel Grouster jeugdleden op het veld van Raerd te zien!

Screenshot_2018-05-07-18-04-19