De dames 1e klasse kaatsten zaterdag 28 mei een vrije formatie wedstrijd in Grou. De sponsor van deze wedstrijd was VOS CATERING. De harde wind op het open veld was voor sommige kaatssters een spelbreker. Anderen wisten hun voordeel hier weer uit te halen of gingen hier uitstekend mee om. 8 partuur, waaronder een aantal veelbelovende meisjes gingen de strijd met elkaar aan. ??
De finale leek eerst beslist te worden door het partuur Anna Dieuwke Dijkstra (Leeuwarden), Rixt Wijnia (Wommels) en Iris Oosterbaan (Scharnegoutum). Na 3 eersten keerde de wedstrijd en kregen zijn geen eerst meer van het partuur Roelie Kroondijk (Easterein), Hiske Zeinstra (Groningen) en Simona Kootstra (Minnertsga).  Met een bovenslag eindigde Simona de wedstrijd in 5-3 6-6.
In de herkansingronde was de 1e prijs voor Moniek Lootsma (Goënga), Rixt Blanke en Noa Elzinga (beide Bolsward).I