Het veld was op een aantal plekken zo droog als hop, de vakantieblues vierde af en toe nog altijd hoogtij bij de jeugdleden en met al bijna 1 been in het dorpsfeest staande stonden er zondag 30 jeugdleden op papier om de aller aller allerlaatste krans van dit seizoen bij It Wetterlân te slepen. Er werd leuk en sportief gekaatst en het werd een lange dag. Want de kabouters/welpen kaatsten individueel en moesten maar liefst 4 keer kaatsen. Maar ook bij de pupillen jongens/schooljongens ‘gong it der om wei’. Hier werd nog fel gestreden om de tweede en derde plek, maar het liefste niet voor de vierde plek, want dat betekende ‘foar de priizen derôf’.

Al met al konden we rond drie uur het veld weer leeg en opgeruimd hebben en waren alle prijzen verdeeld en kunnen we terugkijken op een prachtig mooi seizoen!
Jeugdleden bedankt voor jullie aanwezigheid en gezelligheid dit seizoen en ook de trainers ontzettend bedankt voor jullie inspanningen!
Graag tot volgend seizoen!
Oh ja, de prijzen werden aangeboden door Meesterschilders Friesland en werden als volgt verdeeld:
Welpen/kabouters
1. Fardau Terra
2. Pepijn Slot
3. Lars Dijkstra
Meester toppers:
1. Frederique Slot en Annaloes Bijlsma
2. Sido Swart en Rutger Hellinga
Schooljongens/pupillen jongens:
1. Redmer Kornet en Daan Harkema
2. Sido Harkema en Jelte Hellinga
3. Stef van Steen en Jurre de Vries
 
Meisjes/jongens
1. Jurre Buwalda en Jildou Hania
2. Sybrecht Bouma en Ilselyn Kramer