Op zondag 9 september stond de traditionele Bierhalle Merkepartij op het programma. Op de lijst stonden 43 parturen, verdeeld over 15 Frysk Spul en maar liefst 28 Zachte Bal. Onder prima weersomstandigheden, zo’n 22 graden en een heel klein buitje, gaf de wedstrijdleiding (Ytzen, Harm en Durk) om 11.00 uur het startsein. Door de aanbouw van het Play Skate Court waren we genoodzaakt om de velden wat anders neer te leggen. De veldlegploeg heeft dit prima opgepakt hierdoor ontstond er een hele gezellige knusse ambiance. Ook dit jaar hadden we weer de Merkeferlotting met prachtige prijzen beschikbaar gesteld door de Grouster middenstand, waarvoor onze hartelijke dank! Ook werd dit jaar wederom de Harm en Durk bokaal uitgereikt. De prijswinnaar dit jaar was Johannes Kalsbeek, onze altijd goed gemutste top vrijwilliger! Nadat de laatste wedstrijden waren afgelopen, bleef het nog lang gezellig tijdens de nazit. De catering hiervan was weer dik in orde, met dank aan Vos Catering!

Hieronder de prijswinnaars:

Frysk Spul

A-klasse: 

1e prijs: Nolke Bergstra, Jan Henk Hoeksma, Durk van der Meer

B-klasse:

1e prijs: Murk Dalstra, Henri Wagenaar, Thomas Kuipers

2e prijs: Bote F. Yntema, Ino v/d Berg, Fons van Steen

1e prijs verliezers: Leo Faber, Erik de Vries, Sven Drewes Achenbach

2e prijs verliezers: Johan de Ruiter, Roel ten Hoor

C-klasse:

1e prijs: Anne Jan de Boer, Johannes Kalsbeek, Wim Nieuwland

2e prijs: Jan de Wal, Eeltsje Mulder, Peter Jagersma

Zachte Bal

A-klasse:

1e prijs: Jesse Visser, Niels Heitbrink, Bart Reinsma

2e prijs: Dirjan Bouma, Klaske v/d Veen, Marjan Smorenburg

3e prijs: Sander van Loon, Katinka Voulon, Roy v/d Berg

1e prijs verliezers: Wietze v/d Veen, Rolf Jeurissen, Pieter v/d Wal

2e prijs verliezers: Wimke v/d Veen, Martijn Olijnsma, Nynke Tuinstra

B-klasse:

1e prijs: Pietie Harkema, Rudmer de Groot, Peter Huitema

2e prijs: Aizo Spijkstra, Tjitte Hemstra, Tjeerd de Groot

3e prijs: Jelte Annema, Bouke Hallema, Willem de Vries

1e prijs verliezers: René Atema, Tammo Cnossen, Klaas Siderius

2e prijs verliezers: Rinse Jan de Groot, Douwe Jan Velstra, Mart van Steen

Zachte Bal vrouwen:

1e prijs: Baukje de Wal, Sara Heuzinkveld, Esther Heuzinkveld

2e prijs: Fenna Hoekstra, Rixt Hooijenga, Marije de Vries

Prijs voor het schoonste geheel:

Carla Dijkstra, Monique Stelwagen en Antoinette v/d Wal

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!!!

De foto’s van de alle prijswinnaars vind je hieronder, meer foto’s op de website onder tabblad foto’s.

Johannes P1090691 P1090698

P1090697 P1090719 P1090696 P1090695 P1090694 P1090692

P1090716 P1090715 P1090712

P1090714 P1090710 P1090709

P1090706 P1090705 P1090702

P1090700 P1090699 P1090718