Zaterdag 19 augustus:

Bij de knkb pupillen jongens in Marsum won Jan Yntema een mooie 2e prijs in de B-klasse.

Jan Yntema 190817

Bij de knkb meisjes in Easterein won Marije Bodde in de herkansing de 1e prijs samen met Ellen Jorritsma en Joanne Elise Broeders.

Marije 200817

Zondag 20 augustus:

In de heren hoofdklasse VF in Kimswerd won Alle Jan Anema met zijn maten de 1e prijs! Geweldig.

Alle Jan 200817

Bij de schoolmeisjes VF in Wommels won Marije Bodde de 2e prijs met haar maat Jessie Rekker.

Marije B 190817

Woensdag 23 augustus a.s. begint om 11.00 uur de Frouljus PC in Weidum. Onze dames Nynke Sinnema en Marte Altenburg kaatsen óók mee. Alle support is welkom!