De senioren kunnen ook beginnen met het kaatsseizoen!! Woensdag 28 april om 19.15 uur starten de senioren (zowel Frysk Spul en Zachtebal) met hun “potsje keatsen”. Hopelijk kunnen wij gedurende het kaatsseizoen dit blijven aanbieden op de woensdagavond. Hier zitten wel voorwaarden aan vast;

  • Opgave kan elke week tot dinsdag (voor 20.00 uur) via onze website www.wetterlan.nl (dit kan vanaf elke zaterdag gedaan worden i.v.m. opschonen opgavelijst).
  • Er wordt gekaatst in groepjes van 4 personen (twee tegen twee). Om teleurstellingen te voorkomen, is het mogelijk dat mensen niet ingedeeld worden omdat wij hem/haar niet in een groep van vier personen kunnen plaatsen. Dit gebeurt altijd in overleg met de desbetreffende kaatser en deze kaatser wordt op de reservelijst geplaatst..
  • Bij griep, verkoudheidsklachten of corona gerelateerde klachten blijf je thuis. Heb je je aangemeld? Dan bel of app je zo snel mogelijk  Arjen Andringa (telefoonnummer 06-13755137)om  je af te melden. Wij zorgen dan voor een vervanger op het veld. .
  • De indeling van het veld is als volgt: tussen de perken zit een leeg perk. Wanneer je opslaat houd je rekening met de buren in de perken naast je.
  • Is het “potsje keatsen” klaar, ruim het perk, aanmerkersblokjes e.d. op. Na het opruimen verwachten wij dat je meteen naar huis gaat.
  • Er mag geen publiek aanwezig zijn
  • Deelname is op eigen risico
  • Max aantal deelnemers is 24 personen