Wat een feest op het kaatsveld!! 70 jaar KV It Wetterlân en 50 jaar merkekeatsen! En met 55 partuur op de lijsten het kaatsveld vol met enthousiaste kaatsers. Met de inzet van de vele vrijwilligers kunnen wij terug zien op een geweldige merkepartij! De merkepartij 2022 werd gesponsord door de BIERHALLE en FITCONCEPT.  Foto’s voor de merkepartij vind je via deze link: Foto’s merkepartij 2022

 

Uitslag merkekeatsen 2022

 

Frysk Spul

1e prijs  Gerlien Stremler, Sara Heuzinkveld, Alle Jan Anema

2e prijs Henri Wagenaar, Herman de Jong, Marcel Brakels

3e prijs Paul Trip, Johan de Ruiter, Chris op de Hoek

1e prijs verl. Anna Rixt Punter, Edwin Minnema, Wietse Punter

2e prijs verl. Thomas Kuipers, Robert Bouma, Aluca Bouma

 

Zachtebal A klasse

1e prijs Thomas Miedema, Redmer Wijnstra, Rixt de Vries

2e prijs Frans van Vilsteren, Klaas Berkepas Duko Harkema

1e prijs verl. Hessel Vroom, Jelmer Vroom, Minne Aartsma

2e prijs verl. Marco van Vilsteren, Sido Harkema, Leon Sjoerdsma

 

Zachtebal B klasse

1e prijs Bauke Hallema, Daan Harkema, Sander Kleinhuis

2e prijs Redmer Kornet, Kees Jan Bijlsma, Mees ten Have

3e prijs Anne Hoekstra, Kornelis de Vries, Lammie van der Meulen

3e prijs  Aizo Spijkstra, Tjitte Hemstra, Tjeerd de Groot

1e prijs verl. Iljoes Ritskes, Paul de Vries, Nick de Vries

2e prijs verl. Bert Nicolai, Tammo Cnossen, Jeroen Bodde

 

Zachtebal C klasse

1e prijs René Atema, Stan Atema, Ernst Atema

2e prijs Jelte Annema, Jan de Wal, Willem de Vries

1e prijs verl. Ties van Steen Henri Hoeksma, Femke Mikkes

2e prijs verl. Remco de Jong, Maurits Veldman, Amarins Tuinier

 

Zachtebal Dames

1e prijs Femke van Heijnsbergen, Geke Bosma, Wiesje Bijlsma

2e prijs Marije de Vries, Fenna Hoekstra, Rixt Hooijenga

3e prijs Jitcia Tamminga, Margriet de Groot, Nynke Terra

3e prijs Bertina van den Berg, Monique Stelwagen, Carla Dijkstra

1e prijs verl. Aly Hiemstra, Helena Yntema, Ymkje Yntema

2e prijs verl. Helen van der Hei, Neentske Hoekstra, Sonja Lemstra

 

Schoonste geheel

Bertina van den Berg, Monique Stelwagen, Carla Dijkstra

 

Harm & Durk Bokaal

Elly en Jelte Annema

 

Jubileum Quiz

Edwin Minnema