Op vrijdag 8 september kaatste Marte een dames hoofdklasse d.e.l wedstrijd in Marsum, ze behaalde een 3e prijs.

Marte 8 sept

Op zaterdag 9 september organiseerden OG Huizum en KV Jan Reitsma Reduzum een Frije Federatie wedstrijd op de velden van Reduzum. Ruim 120 jongens en meiden kaatsten in diverse categorieën. Vanuit de hele provincie kwamen ze naar Reduzum. Dronrijp, Broeksterwoude, Deinum en it Heidenskip, vele dorpen waren vertegenwoordigd. Een prachtig mooi gezicht om al deze blije jongens en meiden te zien kaatsen. Ook namens it Wetterlân stonden er verscheidene kaatsers op het veld. De prijzen werden als volgt verdeeld:

Pupillen jongens:

1e prijs in de verliezersronde: Merijn Boonstra

Merijn 1e verliezers 9 sept

1e prijs winnaarsronde: Jan Yntema

Jan 1e prijs 9 sept

Schooljeugd:

2e prijs verliezersronde: Tjerk Kamsma

Tjerk 2 verliezers 9 sept

Jongens/meisjes:

1e prijs verliezersronde: Jitske Kamsma

jitske 1e verliezers 9 sept

2e prijs winnaarsronde: Rixt de Vries en Marije Bodde

Marije 9 sept 2e