Woensdag 27 juni stond het jaarlijkse straatkaatsen op het programma. Op de Tjallinga bij de sporthal waren ’s middags 4 velden “getaped” door onze vrijwilligers van de “fjildliskommisje”. Er stonden dit jaar maar 9 partuur op de lijst, dit is in het verleden wel meer geweest. Onder bezielende leiding van wedstrijdleider Ytzen en zijn scheidsrechterkorps Wim, Anne Jan, Douwe en Durk, werd er onder prachtige weer omstandigheden leuk en sportief gekaatst. Ook waren er een aantal spannende partijen, zoals de finale die met “alles oan’e hang” beslist werd. Onder de Luifel Catering had alles klaar staan en er kon tijdens en na de tijd nog een drankje genuttigd worden.

 

Uitslag “Dierenspeciaalzaak Jan en Japke” straatkaatsen

Straatkaatsen 2018 II

1e prijs Sara Heuzinkveld, Gerlof Koopmans en Arjen Andringa

SK Remko Nynke Klaas

2e prijs Remko Oosterman, Nynke Andringa en Klaas Berkepas

 

verliezersronde

SK de Vries + Thomas

1e prijs Rixt de Vries, Willem de Vries en Thomas Miedema

SK Sonja Thys

2e prijs Sonja Lemstra, Njord Visser en Thys Visser