Op zondag 12 mei organiseerde KV it Wetterlân een Heren 1e klas VF wedstrijd. Deze wedstrijd werd gesponsord door de Rabobank. Maar liefst 26 parturen hadden zich opgegeven voor deze wedstrijd. Om exact 10.00 uur opende wedstrijdleider Ytzen Wassenaar de dag. Vanaf dat moment konden de 25 parturen (1 partuur was zonder afbericht niet komen opdagen) los. Er werd op 2 velden gekaatst. De weersomstandigheden waren wisselend. Zoals bijna altijd in Grou waaide er een flinke wind. Als de zon niet scheen was het best fris. De scheidsrechters waren de heer C. Anema en de heer P. Minnema. Scheidsrechter Minnema moest helaas in de 1e omloop een rode kaart laten zien omdat één van de kaatsers kaatste met een nog niet goed gekeurde want. Deze kaatser moest het veld verlaten. Op de lijst stond 1 kaatser uit Grou, good-old Alle Jan Anema. Hij verving Daniël Iseger. De dag verliep vlotjes en de prijzen werden als volgt verdeeld:

1e prijs: Menno van Zwieten, Kees van der Schoot, Erwin Zijlstra

2e prijs: Patrick van Dellen, Hyltsje Bosma, Pieter van der Schoot

3e prijs: Jan Dirk de Groot, Alle Jan Anema, Gjalt Sjirk de Groot

3e prijs: Johan Diertens, Kevin Jordi Hiemstra, Lennart Adema

Tijdens deze dag waren weer vele vrijwilligers van KV it Wetterlân in actie. De keurmeesters, ‘blokje-rinners’, veldleggers en de catering onder leiding van Jelte en Elly bedanken wij allemaal hartelijk voor hun inzet!

1e prijs met sponsor

2e prijs

3e prijs

3e prijs allejan