Op zondagmiddag 19 januari was het eindelijk weer tijd voor de jaarlijkse zaalwedstrijd. Sporthal de Twine stroomde rond 12 uur vol met fanatieke kaatsers die zich klaar hadden gemaakt voor de allereerste kaatswedstrijd van 2020.Er werd door 21 jeugdleden gekaatst in drie verschillende categorieën. Er werd leuk gekaatst met vele ‘boppeslagen’ en ‘zitballen’ maar ook werd het plafond wel eens geraakt.

In de categorie ‘Toppers’ waren er acht deelnemers. Lysbeth de Jong en Ids Hellinga gingen er met de eerste prijs vandoor en Rutger Hellinga en Lars Dijkstra werden tweede.

IMG_2318 

In de categorie ‘Uitblinkers’ wonnen Jan Yntema en Bauke Hallema de krans. Jurre de Vries en Jelte Hellinga wonnen de tweede prijs.

IMG_2342

In de categorie ‘Kanjers’ mocht bij Redmer Kornet en Ties van Steen de krans om worden gehangen. Tjerk Kamsma en Sybrecht Bouma werden tweede.

IMG_2326

Het was een gezellige kaatsmiddag en een goede voorbereiding voor het naderende kaatsseizoen. Tot op het veld!