Recent Tweets

About Beheer

This author has not yet filled in any details.
So far Beheer has created 252 blog entries.

Gevonden voorwerpen Merkepartij

Hallo allemaal, Zondag jl. zijn er een aantal kledingstukken en schoenen blijven liggen in de kantine en kleedkamer na het Merke keatsen.

Merkekeatsen 8 september

Ik stap zoals iedere tweede zondag van september met een opgeruimd humeur op de fiets. We kunnen weer kaatsen! Is een kaatsavond

Meesterschilders Friesland partij

Het veld was op een aantal plekken zo droog als hop, de vakantieblues vierde af en toe nog altijd hoogtij bij de

Competitie 2019

Afgelopen seizoen heeft de jeugd van KV It Wetterlân weer wekelijks competitie gekaatst. Er werd elke woensdag fanatiek gekaatst! Hierbij werden de

Muurkaatswedstrijd

Afgelopen zondag 1 september werd er tegelijk met de jeugdledenwedstrijd ook een wallball wedstrijd voor senioren georganiseerd. De wedstrijd werd gesponsord door

Bierhalle Merke partij zondag 8 september

Vergeet je niet op te geven voor de Bierhalle Merke partij!! Opgeven kan nog tot vrijdagavond 6 september 20:00 uur via de

Uitslagen week 36

Het is bijna voorbij met de kaatserij. Toch werd er dit weekend nog gekaatst. In Reduzum won Aluca een 2e prijs bij

Uitslagen week 35

Het kaatsseizoen zit er bijna op. Maar een paar Grousters kwamen nog in actie op de Friese velden. Aluca kaatste afgelopen woensdag

Uitslagen week 34

Hoewel het nog steeds vakantie is werd er ook dit weekend door een paar leden gekaatst. Marije kaatste een VF wedstrijd in

Aluca op de Frouljus PC!

Vanavond werd er in Easterein de Keatsoff verkaatst. 4 parturen mochten onderling uitmaken wie als 12e partuur aan de PC mag deelnemen.